03 - Wijkaanpak en Dienstverlening in 2017

Pictogram Product Totaal Percentage
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid € 409.000 19,9%
inburgering nieuwkomers € 818.000 39,8%
Media/ICT in de stad € 830.145 40,4%
TOTAAL € 2.057.145