A.08 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid in 2022

Pictogram Product Totaal Percentage
Beschermd wonen en GGZ (ZIN) € 12.596.385 16,0%
Emancipatie € 608.438 0,8%
Huiselijk geweld € 11.633.096 14,8%
Maatschappelijke opvang € 10.338.062 13,2%
Openbare gezondheidszorg € 1.946.966 2,5%
Participatie en informele hulp € 15.779.781 20,1%
Preventief Jeugdbeleid € 12.932.077 16,5%
Zorg en Welzijn € 12.777.302 16,3%
TOTAAL € 78.612.107