A.11 Economie in 2022

Pictogram Product Totaal Percentage
Dienstverlening, bedrijven en MKB € 1.265.539 27,3%
Economische ontwikkeling en structuurversterking € 1.540.000 33,3%
Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) € 61.854 1,3%
Promotie, toerisme en marketing € 1.761.156 38,0%
TOTAAL € 4.628.549