A.14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening in 2022

Pictogram Product Totaal Percentage
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid € 406.600 1,4%
Integratie en Burgerschap € 545.815 1,9%
Leefbaarheid en bewonersparticipatie € 5.145.864 17,8%
Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid € 61.984 0,2%
Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers € 21.651.657 75,0%
Stadsdeelbudget Milieubeheer € 64.691 0,2%
Volwasseneneducatie (inburgering) € 993.010 3,4%
TOTAAL € 28.869.621