02 - College & Bestuur in 2012

Pictogram Product Totaal Percentage
Bestuursondersteuning en bestuursadvisering College van B&W € 80.964 100,0%
TOTAAL € 80.964