Subsidieregister gemeente Den Haag

Beste lezer,

Welkom bij het subsidieregister van de gemeente Den Haag.

Het subsidieregister is een overzicht van alle project- en jaarsubsidies, inclusief begrotingssubsidies, die de gemeente via het subsidieadministratiesysteem in de voorafgaande jaren heeft verstrekt. De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat u hierover geïnformeerd wordt, want het gaat tenslotte om uw belastinggeld en andere publieke middelen.  Meer informatie...

 

Selecteer het jaar:

Overzicht 2023

Pictogram Programma Totaal Percentage
02 College en Bestuur € 50.000 0,0%
03 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie € 2.886.818 1,1%
04 Openbare orde en Veiligheid € 1.461.647 0,6%
05 Cultuur en Bibliotheek € 73.530.472 28,0%
06 Onderwijs € 53.165.381 20,3%
07 Werk en Inkomen € 10.608.483 4,0%
08 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid € 82.205.631 31,3%
10 Sport € 8.619.045 3,3%
11 Economie € 4.013.356 1,5%
13 Stadsontwikkeling en Wonen € 227.000 0,1%
14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening € 25.477.060 9,7%
TOTAAL € 262.244.893
Door alle subsidies 2023 bladeren Door alle subsidies bladeren