Subsidieregister gemeente Den Haag

Beste lezer,

Welkom bij het subsidieregister van de gemeente Den Haag.

Het subsidieregister is een overzicht van alle project- en jaarsubsidies, inclusief begrotingssubsidies, die de gemeente via het subsidieadministratiesysteem in de voorafgaande jaren heeft verstrekt. De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat u hierover geïnformeerd wordt, want het gaat tenslotte om uw belastinggeld en andere publieke middelen.  Meer informatie...

 

Selecteer het jaar:

Overzicht 2014

Pictogram Programma Totaal Percentage
01 - Gemeenteraad € 1.629.729 0,6%
02 - College en Bestuur € 49.000 0,0%
03 - Wijkaanpak en Dienstverlening € 11.910.391 4,0%
04 - Openbare orde en Veiligheid € 1.357.526 0,5%
05 - Cultuur, Bibliotheek en Monumentenzorg € 58.002.820 19,7%
06 - Onderwijs € 68.861.830 23,4%
07 - Werk, Inkomen en Armoedebestrijding € 15.970.487 5,4%
08 - Zorg en Welzijn € 81.163.626 27,6%
09 - Jeugd € 26.086.149 8,9%
10 - Ontwikkeling Buitenruimte € 1.779 0,0%
11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad € 8.402.000 2,9%
12 - Sport € 7.843.573 2,7%
13 - Verkeer en milieu € 3.423.186 1,2%
14 - Wonen en Duurzaamheid € 214.100 0,1%
15 - Stadsontwikkeling € 9.352.379 3,2%
TOTAAL € 294.268.576
Door alle subsidies 2014 bladeren Door alle subsidies bladeren