14 - Wonen en Duurzaamheid in 2014

Pictogram Product Totaal Percentage
Graffitibestrijding € 35.100 16,4%
Stadsvernieuwing Woningen € 179.000 83,6%
TOTAAL € 214.100