Welkom

Beste lezer,

 

Welkom bij het subsidieregister van de gemeente Den Haag.

Het subsidieregister is een overzicht van alle project- en jaarsubsidies, inclusief begrotingssubsidies, die de gemeente via het subsidieadministratiesysteem in de voorafgaande jaren heeft verstrekt. De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat u hierover geïnformeerd wordt, want het gaat tenslotte om uw belastinggeld en andere publieke middelen.

De gemeente doet er alles aan om het subsidieproces eenvoudiger te maken en de administratieve lasten te verlichten voor het aanvragen en verantwoorden van subsidies voor bewoners, bedrijven en organisaties. Den Haag zet de subsidies zo effectief en efficiënt mogelijk in. Daarbij hoort natuurlijk ook een open en transparante verantwoording.

U kunt alle subsidies zien, maar ook een selectie maken op programma, kalenderjaren, bedragen, subsidieregelingen of instellingen.  Vanaf de subsidies die over 2015 verleend zijn kunt u informatie zien over het vastgestelde bedrag. Wanneer het vastgestelde bedrag afwijkt van het verleende bedrag, staat er een toelichting. Op elke verlening kunt u doorklikken voor een gedetailleerde weergave welke inspanningen of resultaten de gemeente verwacht.

Het register wordt elke drie maanden bijgewerkt.

Onder de tab Toelichting leest u meer uitleg over de begrippen.

U kunt de gegevens uit het register downloaden als Excel- of CSV-bestand.

Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties? Laat ons dat dan weten. U kunt hiervoor contact opnemen met:

Gemeente Den Haag
Centraal Subsidiebureau
Postbus 16106
2500 BC Den Haag

E-mail: subsidies@denhaag.nl
Telefoonnummer: 14070