13 - Verkeer en milieu in 2014

Pictogram Product Totaal Percentage
Milieubeleid en milieubeheer € 3.423.186 100,0%
TOTAAL € 3.423.186