Subsidieregister gemeente Den Haag

Beste lezer,

Welkom bij het subsidieregister van de gemeente Den Haag.

Het subsidieregister is een overzicht van alle project- en jaarsubsidies, inclusief begrotingssubsidies, die de gemeente via het subsidieadministratiesysteem in de voorafgaande jaren heeft verstrekt. De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat u hierover geïnformeerd wordt, want het gaat tenslotte om uw belastinggeld en andere publieke middelen.  Meer informatie...

 

Selecteer het jaar:

Overzicht 2012

Pictogram Programma Totaal Percentage
01 - Gemeenteraad € 1.568.000 0,5%
02 - College & Bestuur € 80.964 0,0%
03 - Dienstverlening en Stadsdelen € 5.421.514 1,9%
04 - Openbare Orde en Veiligheid € 1.476.708 0,5%
05 - Cultuur € 65.554.584 22,5%
06 - Onderwijs € 64.177.247 22,1%
07 - Integratie en Krachtwijken € 5.012.630 1,7%
08 - Werk en Inkomen € 4.681.422 1,6%
09 - Sociale voorzieningen en armoedebestrijding € 4.375.376 1,5%
10 - Jeugd en gezin € 26.575.327 9,1%
11 - Leefomgeving € 4.860.000 1,7%
12 - Economie € 5.593.000 1,9%
13 - Sport € 5.312.332 1,8%
14 - Media/ICT in de stad, monumenten en archeologie € 1.932.000 0,7%
15 - Maatschappelijke ondersteuning € 52.992.135 18,2%
16 - Volksgezondheid en Zorg € 26.058.221 9,0%
17 - Verkeer € 660.000 0,2%
18 - Wonen € 3.207.000 1,1%
19 - Ruimtelijke ordening en Gebiedsontwikkeling € 1.550.000 0,5%
20 - Milieu en Duurzaamheid € 702.526 0,2%
21 - City Marketing en Internationale stad € 9.017.500 3,1%
TOTAAL € 290.808.486
Door alle subsidies 2012 bladeren Door alle subsidies bladeren