07 - Integratie en Krachtwijken in 2012

Pictogram Product Totaal Percentage
Asiel € 761.814 15,2%
Burgerparticipatie krachtwijken € 152.381 3,0%
Inburgering € 31.500 0,6%
Interculturalisatie en diversiteitsbeleid € 3.173.619 63,3%
Volwasseneneducatie (inburgering) € 893.316 17,8%
TOTAAL € 5.012.630