06 - Onderwijs in 2012

Pictogram Product Totaal Percentage
Act/ projecten stedelijk onderwijsbeleid € 2.910.569 4,5%
Onderwijsachterstandsbeleid € 47.520.839 74,0%
Openbaar basisonderwijs subs POO € 2.569.000 4,0%
Schoolbegeleidingsdienst onderwijsachterstandsactiviteiten € 1.344.000 2,1%
Schoolbegeleidingsdienst reguliere schoolbegeleiding € 1.791.000 2,8%
Volwasseneneducatie € 5.464.462 8,5%
Voor- en vroegschoolse educatie € 2.577.377 4,0%
TOTAAL € 64.177.247