Subsidieregister gemeente Den Haag

Beste lezer,

Welkom bij het subsidieregister van de gemeente Den Haag.

Het subsidieregister is een overzicht van alle project- en jaarsubsidies, inclusief begrotingssubsidies, die de gemeente via het subsidieadministratiesysteem in de voorafgaande jaren heeft verstrekt. De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat u hierover geïnformeerd wordt, want het gaat tenslotte om uw belastinggeld en andere publieke middelen.  Meer informatie...

 

Selecteer het jaar:

Overzicht 2013

Pictogram Programma Totaal Percentage
01 - Gemeenteraad € 1.524.000 0,5%
02 - College en Bestuur € 19.000 0,0%
03 - Dienstverlening en Stadsdelen € 5.845.000 2,0%
04 - Openbare Orde en Veiligheid € 1.743.000 0,6%
05 - Cultuur € 67.091.000 23,3%
06 - Onderwijs € 63.259.000 21,9%
07 - Integratie en Krachtwijken € 4.887.000 1,7%
08 - Werk en inkomen € 4.597.000 1,6%
09 - Sociale voorzieningen en armoedebestrijding € 3.683.000 1,3%
10 - Jeugd en Gezin € 26.248.000 9,1%
11 - Leefomgeving € 2.000 0,0%
12 - Economie € 1.407.000 0,5%
13 - Sport € 6.561.000 2,3%
14 - Media/ICT in de stad, Monumenten en Archeologie € 1.336.000 0,5%
15 - Maatschappelijke ondersteuning € 44.083.000 15,3%
16 - Volksgezondheid en Zorg € 33.927.000 11,8%
17 - Verkeer € 1.264.000 0,4%
18 - Wonen € 1.612.000 0,6%
19 - Ruimtelijke Ordening en Gebiedsontwikkeling € 11.750.000 4,1%
20 - Milieu en Duurzaamheid € 3.654.000 1,3%
21 - Citymarketing en Internationale Stad € 3.877.000 1,3%
TOTAAL € 288.369.000
Door alle subsidies 2013 bladeren Door alle subsidies bladeren