16 - Volksgezondheid en Zorg in 2013

Pictogram Product Totaal Percentage
Beleid voor mensen met een beperking € 501.000 1,5%
Geweld in afhankelijkheids-relaties € 8.047.000 23,7%
Openbare gezondheidszorg € 3.992.000 11,8%
Thuislozenzorg € 14.460.000 42,6%
Verslavingszorg € 6.927.000 20,4%
TOTAAL € 33.927.000