20 - Milieu en Duurzaamheid in 2013

Pictogram Product Totaal Percentage
Bijdragen aan klimaatdoelen & duurzame energie € 1.044.000 28,6%
Milieubeleid en milieubeheer € 2.610.000 71,4%
TOTAAL € 3.654.000