06 - Onderwijs in 2013

Pictogram Product Totaal Percentage
Act/ projecten stedelijk onderwijsbeleid € 3.311.000 5,2%
Onderwijsachterstandsbeleid € 50.836.000 80,4%
Schoolbegeleidingsdienst onderwijsachterstandsactiviteiten € 1.377.000 2,2%
Schoolbegeleidingsdienst reguliere schoolbegeleiding € 1.837.000 2,9%
Volwasseneneducatie € 3.145.000 5,0%
Voor- en vroegschoolse educatie € 2.753.000 4,4%
TOTAAL € 63.259.000