Subsidieregister gemeente Den Haag

Beste lezer,

Welkom bij het subsidieregister van de gemeente Den Haag.

Het subsidieregister is een overzicht van alle project- en jaarsubsidies, inclusief begrotingssubsidies, die de gemeente via het subsidieadministratiesysteem in de voorafgaande jaren heeft verstrekt. De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat u hierover geïnformeerd wordt, want het gaat tenslotte om uw belastinggeld en andere publieke middelen.  Meer informatie...

 

Selecteer het jaar:

Overzicht 2020

Pictogram Programma Totaal Percentage
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie € 3.155.381 1,2%
04 - Openbare orde en Veiligheid € 823.344 0,3%
05 - Cultuur en Bibliotheek € 66.141.876 24,8%
06 - Onderwijs € 60.600.279 22,8%
07 - Werk en Inkomen € 10.314.995 3,9%
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid € 77.223.246 29,0%
10 - Sport € 7.888.204 3,0%
11 - Economie € 6.468.583 2,4%
13 - Stadsontwikkeling en Wonen € 567.666 0,2%
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening € 33.126.183 12,4%
TOTAAL € 266.309.758
Door alle subsidies 2020 bladeren Door alle subsidies bladeren