13 - Stadsontwikkeling en Wonen in 2020

Pictogram Product Totaal Percentage
Bouwgrondexploitaties (DSO) € 235.966 53,1%
Stadsvernieuwing (DSO) € 200.000 45,0%
Wonen en bouwen (DSO) € 8.100 1,8%
TOTAAL € 444.066