13 - Stadsontwikkeling en Wonen in 2020

Pictogram Product Totaal Percentage
Bouwgrondexploitaties (DSO) € 235.966 41,6%
Stadsvernieuwing (DSO) € 200.000 35,2%
Wonen en bouwen (DSO) € 131.700 23,2%
TOTAAL € 567.666