13 - Stadsontwikkeling en Wonen in 2020

Pictogram Product Totaal Percentage
Bouwgrondexploitaties (DSO) € 235.966 50,4%
Stadsvernieuwing (DSO) € 200.000 42,7%
Wonen en bouwen (DSO) € 32.400 6,9%
TOTAAL € 468.366