13 - Stadsontwikkeling en Wonen in 2020

Pictogram Product Totaal Percentage
Bouwgrondexploitaties (DSO) € 235.966 54,1%
Stadsvernieuwing (DSO) € 200.000 45,9%
TOTAAL € 435.966