08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid in 2020

Pictogram Product Totaal Percentage
Beschermd wonen en GGZ (ZIN) (OCW) € 10.112.718 14,7%
Emancipatie € 3.000 0,0%
Huiselijk geweld € 10.678.068 15,5%
Maatschappelijke opvang € 10.623.020 15,5%
Openbare gezondheidszorg € 1.885.566 2,7%
Participatie en informele hulp (OCW) € 14.966.008 21,8%
Preventief Jeugdbeleid € 8.587.286 12,5%
Zorg en Welzijn € 11.845.774 17,2%
TOTAAL € 68.701.440