08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid in 2020

Pictogram Product Totaal Percentage
Beschermd wonen en GGZ (ZIN) (OCW) € 10.112.718 14,5%
Emancipatie € 364.099 0,5%
Huiselijk geweld € 10.694.568 15,3%
Maatschappelijke opvang € 10.794.227 15,4%
Openbare gezondheidszorg € 1.885.566 2,7%
Participatie en informele hulp (OCW) € 15.372.806 22,0%
Preventief Jeugdbeleid € 8.597.286 12,3%
Zorg en Welzijn € 12.054.781 17,3%
TOTAAL € 69.876.051