08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid in 2020

Pictogram Product Totaal Percentage
Beleidsplan Wmo 2015-2016 € 315.373 0,5%
Beschermd wonen en GGZ (ZIN) (OCW) € 8.813.145 13,7%
Emancipatie € 3.000 0,0%
Huiselijk geweld € 9.749.675 15,2%
Maatschappelijke opvang € 10.481.249 16,3%
Openbare gezondheidszorg € 1.885.566 2,9%
Participatie en informele hulp (OCW) € 12.769.100 19,9%
Preventief Jeugdbeleid € 8.461.026 13,2%
Zorg en Welzijn € 11.845.774 18,4%
TOTAAL € 64.323.908