08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid in 2020

Pictogram Product Totaal Percentage
Beschermd wonen en GGZ (ZIN) (OCW) € 12.308.678 16,0%
Emancipatie € 633.826 0,8%
Huiselijk geweld € 10.927.581 14,2%
Maatschappelijke opvang € 14.490.401 18,8%
Openbare gezondheidszorg € 1.885.566 2,4%
Participatie en informele hulp (OCW) € 15.668.151 20,3%
Preventief Jeugdbeleid € 8.707.527 11,3%
Zorg en Welzijn € 12.528.761 16,2%
TOTAAL € 77.150.491