14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening in 2020

Pictogram Product Totaal Percentage
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid € 1.458.802 5,1%
Bestrijding onveiligheid Deco € 43.700 0,2%
Bewonersinitiatieven duurzaamheid € 95.916 0,3%
Buurthuis van de Toekomst (S) € 20.721.547 72,5%
Graffitibestrijding (S) € 62.060 0,2%
Integratie en Burgerschap € 738.425 2,6%
Leefbaarheid en bewonersparticipatie (S) € 2.828.899 9,9%
Media € 1.013.128 3,5%
Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteu € 617.281 2,2%
Volwasseneneducatie (inburgering) € 977.000 3,4%
Vrijwilligerswerk (S) € 35.000 0,1%
TOTAAL € 28.591.758