14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening in 2020

Pictogram Product Totaal Percentage
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid € 1.518.424 4,6%
Bestrijding onveiligheid Deco € 260.198 0,8%
Bewonersinitiatieven duurzaamheid € 133.279 0,4%
Buurthuis van de Toekomst (S) € 21.224.473 64,2%
Graffitibestrijding (S) € 62.060 0,2%
Integratie en Burgerschap € 1.589.973 4,8%
Leefbaarheid en bewonersparticipatie € 70.140 0,2%
Leefbaarheid en bewonersparticipatie (S) € 4.415.160 13,4%
Media € 1.058.128 3,2%
Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteu € 390.189 1,2%
Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning € 1.317.918 4,0%
Volwasseneneducatie (inburgering) € 977.000 3,0%
Vrijwilligerswerk (S) € 35.000 0,1%
TOTAAL € 33.051.942