14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening in 2020

Pictogram Product Totaal Percentage
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid € 1.458.802 4,8%
Bestrijding onveiligheid Deco € 49.967 0,2%
Bewonersinitiatieven duurzaamheid € 95.916 0,3%
Buurthuis van de Toekomst (S) € 21.093.058 69,8%
Graffitibestrijding (S) € 62.060 0,2%
Integratie en Burgerschap € 780.574 2,6%
Leefbaarheid en bewonersparticipatie € 43.765 0,1%
Leefbaarheid en bewonersparticipatie (S) € 3.874.243 12,8%
Media € 1.058.128 3,5%
Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteu € 47.000 0,2%
Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning € 649.281 2,1%
Volwasseneneducatie (inburgering) € 977.000 3,2%
Vrijwilligerswerk (S) € 35.000 0,1%
TOTAAL € 30.224.794