14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening in 2020

Pictogram Product Totaal Percentage
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid € 1.248.802 4,6%
Bestrijding onveiligheid Deco € 3.750 0,0%
Bewonersinitiatieven duurzaamheid € 37.500 0,1%
Buurthuis van de Toekomst (S) € 20.721.547 76,2%
Graffitibestrijding (S) € 62.060 0,2%
Integratie en Burgerschap € 213.206 0,8%
Leefbaarheid en bewonersparticipatie (S) € 2.374.752 8,7%
Media € 1.008.868 3,7%
Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteu € 609.281 2,2%
Volwasseneneducatie (inburgering) € 852.000 3,1%
Vrijwilligerswerk (S) € 45.000 0,2%
TOTAAL € 27.176.766