Subsidieregister gemeente Den Haag

Beste lezer,

Welkom bij het subsidieregister van de gemeente Den Haag.

Het subsidieregister is een overzicht van alle project- en jaarsubsidies, inclusief begrotingssubsidies, die de gemeente via het subsidieadministratiesysteem in de voorafgaande jaren heeft verstrekt. De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat u hierover geïnformeerd wordt, want het gaat tenslotte om uw belastinggeld en andere publieke middelen.  Meer informatie...

 

Selecteer het jaar:

Overzicht 2015

Pictogram Programma Totaal Percentage
01 - Gemeenteraad € 1.679.808 0,5%
03 - Wijkaanpak en Dienstverlening € 12.212.788 3,5%
04 - Openbare orde en Veiligheid € 1.894.301 0,6%
05 - Cultuur, Bibliotheek en Monumentenzorg € 56.998.641 16,6%
06 - Onderwijs € 74.087.910 21,5%
07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid € 6.968.486 2,0%
08 - Zorg en Welzijn € 148.406.173 43,1%
09 - Jeugd € 22.607.387 6,6%
11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad € 6.592.246 1,9%
12 - Sport € 7.069.366 2,1%
13 - Verkeer en Milieu € 2.709.359 0,8%
14 - Wonen en Duurzaamheid € 1.805.023 0,5%
15 - Stadsontwikkeling € 1.210.616 0,4%
TOTAAL € 344.242.103
Door alle subsidies 2015 bladeren Door alle subsidies bladeren