07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid in 2015

Pictogram Product Totaal Percentage
Gemeentelijk minimabeleid en armoedebestrijding € 4.358.384 62,5%
Re-integratie- en participatievoorzieningen (Decentralisatie Participatie) € 2.610.102 37,5%
TOTAAL € 6.968.486