03 - Wijkaanpak en Dienstverlening in 2015

Pictogram Product Totaal Percentage
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid € 1.344.726 11,0%
Integratie en Burgerschap € 2.337.671 19,1%
Leefbaarheid en bewonersparticipatie € 6.468.988 53,0%
Media/ICT in de stad € 872.500 7,1%
Volwasseneneducatie € 883.902 7,2%
Wijkaanpak € 305.000 2,5%
TOTAAL € 12.212.788