08 - Zorg en Welzijn in 2015

Pictogram Product Totaal Percentage
Beschermd wonen (Decentralisatie Wmo) € 64.652.877 43,6%
Buurthuis van de Toekomst € 23.304.987 15,7%
Emancipatie € 833.721 0,6%
Expertise welzijn € 2.164.000 1,5%
Huiselijk geweld € 11.530.418 7,8%
Huiselijk geweld (Decentralisatie Wmo) € 24.000 0,0%
Maatschappelijke dienstverlening € 7.213.027 4,9%
Mantelzorg € 2.550.693 1,7%
Mantelzorg (Decentralisatie WMO) € 5.663.392 3,8%
Ondersteuning 3D (Decentralisatie WMO) € 921.000 0,6%
Openbare gezondheidszorg € 1.517.567 1,0%
Participatie ouderen en gehandicapten € 6.075.742 4,1%
Thuislozenzorg € 12.100.536 8,2%
Thuislozenzorg (Decentralisatie Wmo) € 787.722 0,5%
Verslavingszorg € 6.303.559 4,2%
Vrijwilligerswerk € 2.762.933 1,9%
TOTAAL € 148.406.173