06 - Onderwijs in 2015

Pictogram Product Totaal Percentage
Act/ projecten stedelijk onderwijsbeleid € 5.542.207 7,5%
Onderwijsachterstandsbeleid € 56.491.448 76,2%
Schoolbegeleidingsdienst onderwijsachterstandsactiviteiten € 1.234.000 1,7%
Schoolbegeleidingsdienst reguliere schoolbegeleiding € 1.640.700 2,2%
Volwasseneneducatie € 6.480.555 8,7%
Voor- en vroegschoolse educatie € 2.699.000 3,6%
TOTAAL € 74.087.910