Subsidieregister gemeente Den Haag

Beste lezer,

Welkom bij het subsidieregister van de gemeente Den Haag.

Het subsidieregister is een overzicht van alle project- en jaarsubsidies, inclusief begrotingssubsidies, die de gemeente via het subsidieadministratiesysteem in de voorafgaande jaren heeft verstrekt. De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat u hierover geïnformeerd wordt, want het gaat tenslotte om uw belastinggeld en andere publieke middelen.  Meer informatie...

 

Selecteer het jaar:

Overzicht 2018

Pictogram Programma Totaal Percentage
02 - College en Bestuur € 6.500 0,0%
03 - Dienstverlening € 1.769.084 0,5%
04 - Openbare orde en Veiligheid € 1.346.567 0,4%
05 - Cultuur en Bibliotheek € 59.794.409 16,7%
06 - Onderwijs € 67.376.812 18,8%
07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid € 13.024.652 3,6%
08 - Zorg en Welzijn € 143.168.606 39,9%
09 - Jeugd € 11.334.129 3,2%
10 - Sport € 41.016 0,0%
11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad € 14.631.112 4,1%
12 - Sport € 8.581.650 2,4%
13 - Verkeer en Milieu € 1.431.452 0,4%
14 - Wonen en Duurzaamheid € 1.407.341 0,4%
15 - Stadsontwikkeling € 1.028.254 0,3%
19 - Stadsdelen en Wijkaanpak € 34.054.497 9,5%
TOTAAL € 358.996.081
Door alle subsidies 2018 bladeren Door alle subsidies bladeren