13 - Verkeer en Milieu in 2018

Pictogram Product Totaal Percentage
Milieubeleid en milieubeheer € 1.431.452 100,0%
TOTAAL € 1.431.452