08 - Zorg en Welzijn in 2018

Pictogram Product Totaal Percentage
Beschermd wonen (Decentralisatie WMO) € 67.511.427 50,8%
Beschermd wonen en GGZ (ZIN) (OCW) € 1.030.813 0,8%
Bestrijding Onveiligheid € 10.000 0,0%
Buurthuis van de Toekomst € 2.376.803 1,8%
Buurthuis van de Toekomst (S) € 6.697.664 5,0%
Cultuurpresentatie, Cultuurproductie en Cultuurparticipatie € 20.000 0,0%
Emancipatie € 914.916 0,7%
Expertise welzijn € 2.193.031 1,6%
Gemeentelijk minimabeleid € 25.000 0,0%
Huiselijk geweld € 10.819.625 8,1%
Integratie en Burgerschap € 2.913 0,0%
Leefbaarheid en bewonersparticipatie (S) € 30.000 0,0%
Maatschappelijke dienstverlening € 4.052.313 3,0%
Maatschappelijke opvang € 1.536.429 1,2%
Maatwerkarrangement ZIN (OCW) € 375.432 0,3%
Mantelzorg € 5.029.948 3,8%
Ondersteuning 3D (Decentralisatie WMO) (OCW) € 102.648 0,1%
Openbare gezondheidszorg € 1.840.191 1,4%
Participatie en informele hulp (OCW) € 1.758.374 1,3%
Participatie ouderen en gehandicapten € 3.853.784 2,9%
Preventief Jeugdbeleid € 84.760 0,1%
Preventief Jeugdbeleid (S) € 1.643.066 1,2%
Sportbeleid en activering € 39.532 0,0%
Stedelijke economie € 2.000 0,0%
Thuislozenzorg € 14.211.123 10,7%
Verslavingszorg € 5.812.678 4,4%
Vrijwilligerswerk € 999.818 0,8%
TOTAAL € 132.974.286