08 - Zorg en Welzijn in 2018

Pictogram Product Totaal Percentage
Beschermd wonen en GGZ (ZIN) (OCW) € 80.397.527 56,2%
Emancipatie € 921.916 0,6%
Huiselijk geweld € 10.819.625 7,6%
Maatschappelijke opvang € 14.606.909 10,2%
Maatwerkarrangement ZIN (OCW) € 375.432 0,3%
Openbare gezondheidszorg € 1.905.191 1,3%
Participatie en informele hulp (OCW) € 20.063.558 14,0%
Preventief Jeugdbeleid € 6.958 0,0%
Sociale wijkteams € 102.648 0,1%
Zorg en Welzijn € 13.968.844 9,8%
TOTAAL € 143.168.606