09 - Jeugd in 2018

Pictogram Product Totaal Percentage
Bestrijding Onveiligheid € 25.000 0,1%
Buurthuis van de toekomst (Decentralisatie WMO) € 5.300.000 31,4%
Integratie en Burgerschap € 8.667 0,1%
Leefbaarheid en bewonersparticipatie (S) € 21.000 0,1%
Maatwerkdienstverlening 18- (excl. PGB) € 1.030.000 6,1%
Mantelzorg € 5.000 0,0%
Openbare gezondheidszorg € 65.000 0,4%
Preventief Jeugdbeleid € 10.219.369 60,5%
Sportbeleid en activering € 15.000 0,1%
Thuislozenzorg € 188.540 1,1%
TOTAAL € 16.877.575