06 - Onderwijs in 2018

Pictogram Product Totaal Percentage
Act/ projecten stedelijk onderwijsbeleid € 5.043.318 8,1%
Bestrijding Onveiligheid € 71.000 0,1%
Cultuurpresentatie, Cultuurproductie en Cultuurparticipatie € 328.668 0,5%
Integratie en Burgerschap € 5.000 0,0%
Onderwijsachterstandenbeleid en taal € 19.592.994 31,5%
Onderwijsachterstandsbeleid € 30.512.541 49,0%
Schoolbegeleidingsdienst onderwijsachterstandsactiviteiten € 1.209.000 1,9%
Schoolbegeleidingsdienst reguliere schoolbegeleiding € 1.619.000 2,6%
Sportbeleid en activering € 1.245.047 2,0%
Stedelijk onderwijsbeleid en projecten € 2.375.852 3,8%
Volwasseneneducatie € 210.242 0,3%
TOTAAL € 62.212.661