19 - Stadsdelen en Wijkaanpak in 2018

Pictogram Product Totaal Percentage
Bestrijding Onveiligheid € 40.000 0,1%
Bestrijding onveiligheid Deco € 287.973 1,0%
Bewonersinitiatieven duurzaamheid € 299.921 1,0%
Buurthuis van de Toekomst € 2.939.613 10,0%
Buurthuis van de Toekomst (S) € 10.278.820 34,8%
Cultuurpresentatie, Cultuurproductie en Cultuurparticipatie € 42.000 0,1%
Graffitibestrijding (S) € 73.500 0,2%
Leefbaarheid en bewonersparticipatie (S) € 5.210.267 17,6%
Maatschappelijke dienstverlening € 3.239.114 11,0%
Openbare bibliotheek € 24.750 0,1%
Participatie ouderen en gehandicapten € 2.126.684 7,2%
Preventief Jeugdbeleid (S) € 4.242.528 14,4%
Subsidieregeling maatschappelijke co√∂peraties € 48.619 0,2%
Vrijwilligerswerk (S) € 27.500 0,1%
Wijkaanpak (S) € 651.857 2,2%
TOTAAL € 29.533.146