19 - Stadsdelen en Wijkaanpak in 2018

Pictogram Product Totaal Percentage
Bestrijding onveiligheid Deco € 297.166 0,9%
Bewonersinitiatieven duurzaamheid € 299.921 0,9%
Buurthuis van de Toekomst (S) € 16.976.484 49,9%
Graffitibestrijding (S) € 73.500 0,2%
Integratie en Burgerschap € 2.118.802 6,2%
Leefbaarheid en bewonersparticipatie (S) € 5.715.972 16,8%
Media € 1.084.951 3,2%
Openbare bibliotheek € 24.750 0,1%
Preventief Jeugdbeleid (S) € 5.885.594 17,3%
Volwasseneneducatie (inburgering) € 918.000 2,7%
Vrijwilligerswerk (S) € 27.500 0,1%
Wijkaanpak (S) € 631.857 1,9%
TOTAAL € 34.054.497