07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid in 2018

Pictogram Product Totaal Percentage
Algemene bijstandsverlening € 2.318.238 17,8%
Gemeentelijk minimabeleid € 10.178.414 78,1%
Reintegratie- en participatievoorzieningen € 200.000 1,5%
Reintegratie- en participatievoorzieningen (Decentralisatie Participatie) € 328.000 2,5%
TOTAAL € 13.024.652