07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid in 2018

Pictogram Product Totaal Percentage
Algemene bijstandsverlening € 2.318.238 18,1%
Gemeentelijk minimabeleid € 9.178.414 71,8%
Reintegratie- en participatievoorzieningen € 1.200.000 9,4%
Vrijwilligerswerk € 80.000 0,6%
TOTAAL € 12.776.652