Subsidieregister gemeente Den Haag

Beste lezer,

Welkom bij het subsidieregister van de gemeente Den Haag.

Het subsidieregister is een overzicht van alle project- en jaarsubsidies, inclusief begrotingssubsidies, die de gemeente via het subsidieadministratiesysteem in de voorafgaande jaren heeft verstrekt. De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat u hierover geïnformeerd wordt, want het gaat tenslotte om uw belastinggeld en andere publieke middelen.  Meer informatie...

 

Selecteer het jaar:

Overzicht 2017

Pictogram Programma Totaal Percentage
01 - Gemeenteraad € 1.721.191 0,5%
02 - College en Bestuur € 1.500 0,0%
03 - Dienstverlening € 6.626.039 1,8%
04 - Openbare orde en Veiligheid € 1.828.395 0,5%
05 - Cultuur en Bibliotheek € 58.489.246 15,9%
06 - Onderwijs € 71.508.828 19,4%
07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid € 14.733.119 4,0%
08 - Zorg en Welzijn € 142.383.764 38,7%
09 - Jeugd € 14.533.520 3,9%
11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad € 11.580.044 3,1%
12 - Sport € 8.883.737 2,4%
13 - Verkeer en Milieu € 903.890 0,2%
14 - Wonen en Duurzaamheid € 3.212.326 0,9%
15 - Stadsontwikkeling € 828.531 0,2%
19 - Stadsdelen en Wijkaanpak € 30.711.798 8,3%
TOTAAL € 367.945.927
Door alle subsidies 2017 bladeren Door alle subsidies bladeren