19 - Stadsdelen en Wijkaanpak in 2017

Pictogram Product Totaal Percentage
Bestrijding onveiligheid Deco € 284.467 0,9%
Bewonersinitiatieven duurzaamheid € 182.114 0,6%
Buurthuis van de Toekomst (S) € 13.940.838 45,4%
Graffitibestrijding (S) € 75.000 0,2%
Leefbaarheid en bewonersparticipatie (S) € 10.249.334 33,4%
Openbare bibliotheek € 74.300 0,2%
Preventief Jeugdbeleid € 3.000 0,0%
Preventief Jeugdbeleid (S) € 4.518.512 14,7%
Vrijwilligerswerk (S) € 20.000 0,1%
Wijkaanpak (S) € 1.364.232 4,4%
TOTAAL € 30.711.798