19 - Stadsdelen en Wijkaanpak in 2017

Pictogram Product Totaal Percentage
Bestrijding onveiligheid Deco € 103.068 0,4%
Bewonersinitiatieven duurzaamheid € 60.045 0,2%
Buurthuis van de Toekomst (S) € 16.409.515 57,9%
Graffitibestrijding (S) € 75.000 0,3%
Leefbaarheid en bewonersparticipatie (S) € 4.753.169 16,8%
Openbare bibliotheek € 25.000 0,1%
Preventief Jeugdbeleid € 3.000 0,0%
Preventief Jeugdbeleid (S) € 6.070.794 21,4%
Vrijwilligerswerk (S) € 15.000 0,1%
Wijkaanpak (S) € 821.830 2,9%
TOTAAL € 28.336.421