12 - Sport in 2017

Pictogram Product Totaal Percentage
Sportbeleid en activering € 8.878.955 99,9%
Sportverenigingen € 9.000 0,1%
TOTAAL € 8.887.955