06 - Onderwijs in 2017

Pictogram Product Totaal Percentage
Activiteiten/projecten stedelijk onderwijsbeleid € 7.886.254 11,7%
Onderwijsachterstandsbeleid € 46.991.573 69,8%
onderwijsbegeleidingsdienst onderwijsachterstandsactiviteiten € 1.210.000 1,8%
onderwijsbegeleidingsdienst reguliere schoolbegeleiding € 1.622.000 2,4%
Volwasseneneducatie € 6.199.049 9,2%
vroegschoolse educatie € 3.368.605 5,0%
TOTAAL € 67.277.481