06 - Onderwijs in 2017

Pictogram Product Totaal Percentage
Act/ projecten stedelijk onderwijsbeleid € 10.747.766 15,0%
Onderwijsachterstandsbeleid € 47.656.817 66,6%
Preventief Jeugdbeleid € 11.324 0,0%
Schoolbegeleidingsdienst onderwijsachterstandsactiviteiten € 1.203.000 1,7%
Schoolbegeleidingsdienst reguliere schoolbegeleiding € 1.611.000 2,3%
Volwasseneneducatie € 6.733.921 9,4%
Voor- en vroegschoolse educatie € 3.545.000 5,0%
TOTAAL € 71.508.828