13 - Verkeer en Milieu in 2017

Pictogram Product Totaal Percentage
Groei aandeel openbaar vervoer € 200.000 22,1%
Milieubeleid en milieubeheer € 662.992 73,3%
Verkeersmaatregelen € 40.898 4,5%
TOTAAL € 903.890