13 - Verkeer en Milieu in 2017

Pictogram Product Totaal Percentage
Groei aandeel openbaar vervoer € 200.000 21,7%
Milieubeleid en milieubeheer € 680.992 73,9%
Verkeersmaatregelen € 40.898 4,4%
TOTAAL € 921.890