13 - Verkeer en Milieu in 2017

Pictogram Product Totaal Percentage
Groei aandeel openbaar vervoer € 200.000 21,9%
Milieubeleid en milieubeheer € 671.992 73,6%
Verkeersmaatregelen € 40.898 4,5%
TOTAAL € 912.890