13 - Verkeer en Milieu in 2017

Pictogram Product Totaal Percentage
Milieubeleid en milieubeheer € 168.567 100,0%
TOTAAL € 168.567