03 - Dienstverlening in 2017

Pictogram Product Totaal Percentage
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid € 2.640.359 39,8%
Integratie en Burgerschap € 2.065.277 31,2%
Media/ICT in de stad € 830.145 12,5%
Media/ICT in de stad (OCW) € 153.568 2,3%
Volwasseneneducatie (inburgering) € 901.000 13,6%
Wijkaanpak € 35.690 0,5%
TOTAAL € 6.626.039