08 - Zorg en Welzijn in 2017

Pictogram Product Totaal Percentage
Beschermd wonen (Decentralisatie WMO) € 70.700.616 52,0%
Buurthuis van de Toekomst € 5.349.963 3,9%
Buurthuis van de Toekomst (Decentralisatie WMO) € 5.300.000 3,9%
Emancipatie € 898.404 0,7%
Expertise welzijn € 2.039.769 1,5%
Huiselijk geweld € 11.915.437 8,8%
Integratie en Burgerschap € 887.558 0,7%
Maatschappelijke dienstverlening € 7.551.497 5,5%
Mantelzorg € 2.226.483 1,6%
Mantelzorg (Decentralisatie WMO) € 526.361 0,4%
Openbare gezondheidszorg € 1.932.272 1,4%
Participatie ouderen en gehandicapten € 5.475.099 4,0%
Sociale wijkteams (Decentralisatie WMO) € 9.100 0,0%
Thuislozenzorg € 12.556.148 9,2%
Verslavingszorg € 7.091.768 5,2%
Vrijwilligerswerk € 1.631.973 1,2%
TOTAAL € 136.092.447