08 - Zorg en Welzijn in 2017

Pictogram Product Totaal Percentage
Beschermd wonen (Decentralisatie WMO) € 70.811.111 49,7%
Buurthuis van de Toekomst € 5.824.960 4,1%
Buurthuis van de toekomst (Decentralisatie WMO) € 5.300.000 3,7%
Emancipatie € 966.537 0,7%
Expertise welzijn € 2.039.769 1,4%
Huiselijk geweld € 12.463.019 8,8%
Maatschappelijke dienstverlening € 7.551.497 5,3%
Mantelzorg € 4.484.175 3,1%
Ondersteuning 3D (Decentralisatie WMO) (OCW) € 742.400 0,5%
Openbare gezondheidszorg € 2.232.897 1,6%
Participatie ouderen en gehandicapten € 6.091.080 4,3%
Thuislozenzorg € 13.256.575 9,3%
Verslavingszorg € 8.781.381 6,2%
Vrijwilligerswerk € 1.838.363 1,3%
TOTAAL € 142.383.764