Subsidieregister gemeente Den Haag

Beste lezer,

Welkom bij het subsidieregister van de gemeente Den Haag.

Het subsidieregister is een overzicht van alle project- en jaarsubsidies, inclusief begrotingssubsidies, die de gemeente via het subsidieadministratiesysteem in de voorafgaande jaren heeft verstrekt. De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat u hierover geïnformeerd wordt, want het gaat tenslotte om uw belastinggeld en andere publieke middelen.  Meer informatie...

 

Selecteer het jaar:

Overzicht 2021

Pictogram Programma Totaal Percentage
03 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie € 4.849.135 1,7%
04 Openbare orde en Veiligheid € 1.238.469 0,4%
05 Cultuur en Bibliotheek € 71.149.314 24,7%
06 Onderwijs € 61.485.106 21,3%
07 Werk en Inkomen € 8.803.373 3,1%
08 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid € 77.230.934 26,8%
10 Sport € 8.806.619 3,1%
11 Economie € 6.744.486 2,3%
12 Mobiliteit € 189.026 0,1%
13 Stadsontwikkeling en Wonen € 254.000 0,1%
14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening € 47.274.785 16,4%
TOTAAL € 288.025.246
Door alle subsidies 2021 bladeren Door alle subsidies bladeren