08 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid in 2021

Pictogram Product Totaal Percentage
Beschermd wonen en GGZ (ZIN) € 14.114.020 25,0%
Emancipatie € 360.542 0,6%
Huiselijk geweld € 13.188.008 23,4%
Maatschappelijke opvang € 8.707.711 15,4%
Openbare gezondheidszorg € 1.931.956 3,4%
Participatie en informele hulp € 9.517.830 16,9%
Preventief Jeugdbeleid € 8.621.101 15,3%
TOTAAL € 56.441.168