08 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid in 2021

Pictogram Product Totaal Percentage
Beschermd wonen en GGZ (ZIN) € 15.455.595 21,3%
Emancipatie € 409.337 0,6%
Huiselijk geweld € 13.385.588 18,4%
Maatschappelijke opvang € 16.549.633 22,8%
Openbare gezondheidszorg € 1.980.019 2,7%
Participatie en informele hulp € 15.485.256 21,3%
Preventief Jeugdbeleid € 9.425.259 13,0%
TOTAAL € 72.690.686