08 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid in 2021

Pictogram Product Totaal Percentage
Beschermd wonen en GGZ (ZIN) € 14.114.020 29,3%
Emancipatie € 311.042 0,6%
Huiselijk geweld € 12.617.837 26,2%
Maatschappelijke opvang € 1.824.852 3,8%
Openbare gezondheidszorg € 1.921.966 4,0%
Participatie en informele hulp € 8.914.701 18,5%
Preventief Jeugdbeleid € 8.527.177 17,7%
TOTAAL € 48.231.594