08 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid in 2021

Pictogram Product Totaal Percentage
Beschermd wonen en GGZ (ZIN) € 15.455.595 20,0%
Emancipatie € 603.132 0,8%
Huiselijk geweld € 11.058.812 14,3%
Maatschappelijke opvang € 20.034.950 25,9%
Openbare gezondheidszorg € 1.980.019 2,6%
Participatie en informele hulp € 17.923.151 23,2%
Preventief Jeugdbeleid € 9.745.022 12,6%
Zorg en Welzijn € 430.253 0,6%
TOTAAL € 77.230.934