06 Onderwijs in 2021

Pictogram Product Totaal Percentage
Onderwijsachterstandenbeleid en taal € 35.340.516 79,6%
Stedelijk onderwijsbeleid en projecten € 9.037.479 20,4%
TOTAAL € 44.377.994