06 Onderwijs in 2021

Pictogram Product Totaal Percentage
Onderwijsachterstandenbeleid en taal € 23.874.995 76,6%
Stedelijk onderwijsbeleid en projecten € 7.287.691 23,4%
TOTAAL € 31.162.686