06 Onderwijs in 2021

Pictogram Product Totaal Percentage
Leerlingzaken € 45.000 0,1%
Onderwijsachterstandenbeleid en taal € 49.119.912 80,3%
Stedelijk onderwijsbeleid en projecten € 12.004.730 19,6%
TOTAAL € 61.169.642