14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening in 2021

Pictogram Product Totaal Percentage
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid € 2.362.371 5,4%
Buurthuis van de Toekomst (S) € 12.964.955 29,4%
Integratie en Burgerschap € 476.434 1,1%
Leefbaarheid en bewonersparticipatie € 22.273.030 50,5%
Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid € 1.438.109 3,3%
Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers € 3.502.123 7,9%
Stadsdeelbudget Milieubeheer € 62.000 0,1%
Volwasseneneducatie (inburgering) € 996.000 2,3%
TOTAAL € 44.075.023