14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening in 2021

Pictogram Product Totaal Percentage
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid € 2.641.849 5,6%
Buurthuis van de Toekomst (S) € 12.964.955 27,5%
Integratie en Burgerschap € 745.181 1,6%
Leefbaarheid en bewonersparticipatie € 22.982.845 48,8%
Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid € 1.438.109 3,1%
Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers € 5.293.169 11,2%
Stadsdeelbudget Milieubeheer € 62.000 0,1%
Volwasseneneducatie (inburgering) € 996.000 2,1%
TOTAAL € 47.124.108