14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening in 2021

Pictogram Product Totaal Percentage
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid € 2.362.371 5,7%
Buurthuis van de Toekomst (S) € 12.964.955 31,3%
Integratie en Burgerschap € 330.532 0,8%
Leefbaarheid en bewonersparticipatie € 21.511.414 52,0%
Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid € 58.459 0,1%
Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers € 3.092.281 7,5%
Stadsdeelbudget Milieubeheer € 62.000 0,1%
Volwasseneneducatie (inburgering) € 996.000 2,4%
TOTAAL € 41.378.012