14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening in 2021

Pictogram Product Totaal Percentage
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid € 2.295.631 6,0%
Integratie en Burgerschap € 103.080 0,3%
Leefbaarheid en bewonersparticipatie € 34.023.286 88,8%
Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid € 48.435 0,1%
Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers € 1.086.506 2,8%
Stadsdeelbudget Milieubeheer € 62.000 0,2%
Volwasseneneducatie (inburgering) € 700.500 1,8%
TOTAAL € 38.319.437