11 Economie in 2021

Pictogram Product Totaal Percentage
Dienstverlening, bedrijven en MKB € 839.194 32,2%
Economische ontwikkeling en structuurversterking € 1.026.311 39,3%
Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) € 380.000 14,6%
Promotie, toerisme en marketing € 364.000 13,9%
TOTAAL € 2.609.505