11 Economie in 2021

Pictogram Product Totaal Percentage
Dienstverlening, bedrijven en MKB € 869.677 27,0%
Economische ontwikkeling en structuurversterking € 1.026.311 31,9%
Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) € 380.000 11,8%
Promotie, toerisme en marketing € 944.500 29,3%
TOTAAL € 3.220.488