11 Economie in 2021

Pictogram Product Totaal Percentage
Dienstverlening, bedrijven en MKB € 1.017.680 21,3%
Economische ontwikkeling en structuurversterking € 1.566.311 32,8%
Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) € 1.139.625 23,9%
Promotie, toerisme en marketing € 1.051.500 22,0%
TOTAAL € 4.775.116