11 Economie in 2021

Pictogram Product Totaal Percentage
Dienstverlening, bedrijven en MKB € 1.042.680 15,6%
Economische ontwikkeling en structuurversterking € 2.998.045 44,8%
Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) € 1.408.911 21,0%
Promotie, toerisme en marketing € 1.244.450 18,6%
TOTAAL € 6.694.086