07 Werk en Inkomen in 2021

Pictogram Product Totaal Percentage
Gemeentelijk minimabeleid € 8.432.550 95,8%
Schuldhulpverlening € 102.700 1,2%
Werkgelegenheidsprojecten € 268.123 3,0%
TOTAAL € 8.803.373