07 Werk en Inkomen in 2021

Pictogram Product Totaal Percentage
Gemeentelijk minimabeleid € 8.220.126 96,4%
Schuldhulpverlening € 102.700 1,2%
Werkgelegenheidsprojecten € 200.000 2,3%
TOTAAL € 8.522.826