13 Stadsontwikkeling en Wonen in 2021

Pictogram Product Totaal Percentage
Stadsvernieuwing € 400.000 95,5%
Wonen en bouwen € 18.900 4,5%
TOTAAL € 418.900