13 Stadsontwikkeling en Wonen in 2021

Pictogram Product Totaal Percentage
Stadsvernieuwing € 200.000 84,1%
Wonen en bouwen € 37.800 15,9%
TOTAAL € 237.800