13 Stadsontwikkeling en Wonen in 2021

Pictogram Product Totaal Percentage
Stadsvernieuwing € 200.000 85,1%
Wonen en bouwen € 35.100 14,9%
TOTAAL € 235.100