Subsidieregister gemeente Den Haag

Beste lezer,

Welkom bij het subsidieregister van de gemeente Den Haag.

Het subsidieregister is een overzicht van alle project- en jaarsubsidies, inclusief begrotingssubsidies, die de gemeente via het subsidieadministratiesysteem in de voorafgaande jaren heeft verstrekt. De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat u hierover geïnformeerd wordt, want het gaat tenslotte om uw belastinggeld en andere publieke middelen.  Meer informatie...

 

Selecteer het jaar:

Overzicht 2016

Pictogram Programma Totaal Percentage
01 - Gemeenteraad € 1.716.565 0,5%
02 - College en Bestuur € 5.000 0,0%
03 - Wijkaanpak en Dienstverlening € 4.936.139 1,4%
04 - Openbare orde en Veiligheid € 1.842.462 0,5%
05 - Cultuur en Bibliotheek € 56.457.616 15,8%
06 - Onderwijs € 67.973.334 19,0%
07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid € 7.282.796 2,0%
08 - Zorg en Welzijn € 135.364.082 37,9%
09 - Jeugd € 19.483.179 5,5%
11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad € 13.554.443 3,8%
12 - Sport € 6.729.748 1,9%
13 - Verkeer en Milieu € 954.008 0,3%
14 - Wonen en Duurzaamheid € 9.445.946 2,6%
15 - Stadsontwikkeling € 649.117 0,2%
19 - Stadsdelen en Wijkaanpak € 30.445.952 8,5%
TOTAAL € 356.840.385
Door alle subsidies 2016 bladeren Door alle subsidies bladeren