06 - Onderwijs in 2016

Pictogram Product Totaal Percentage
Activiteiten/projecten stedelijk onderwijsbeleid € 10.180.854 15,0%
Onderwijsachterstandsbeleid € 45.841.776 67,4%
Schoolbegeleidingsdienst onderwijsachterstandsactiviteiten € 1.194.000 1,8%
Schoolbegeleidingsdienst reguliere schoolbegeleiding € 1.598.000 2,4%
Volwasseneneducatie € 6.482.844 9,5%
Voor- en vroegschoolse educatie € 2.675.860 3,9%
TOTAAL € 67.973.334