03 - Wijkaanpak en Dienstverlening in 2016

Pictogram Product Totaal Percentage
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid € 1.947.400 39,5%
Inburgering nieuwkomers € 881.500 17,9%
Integratie en Burgerschap € 1.143.739 23,2%
Media/ICT in de stad € 963.500 19,5%
TOTAAL € 4.936.139