03 - Wijkaanpak en Dienstverlening in 2016

Pictogram Product Totaal Percentage
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid € 1.947.400 39,7%
Inburgering nieuwkomers € 881.500 17,9%
Integratie en Burgerschap € 1.118.739 22,8%
Media/ICT in de stad € 963.500 19,6%
TOTAAL € 4.911.139